Kanslisamverkan hos Kosmetik- och hygienföretagen, KoHF

KoHF och följande branschföreningar finns i samma kansli för att samordna gemensamma frågor och skapa fördelar för dig som medlem.

IIH – Branschföreningen för Industriell och Institutionell Hygien >>

Sveff – Sveriges Färgfabrikanters Förening >>

Lim.se – Sveriges Fog- och Limleverantörers Förening

BFS - Branschföreningen för storköksleverantörer

Svenskt Växtskydd