KemI:s rapport om miljömärkning är osaklig och måste dras tillbaka

KemI:s rapport om miljömärkning är osaklig och måste dras tillbaka

Kemisk Tekniska Företagen, KTF, är förbluffade över antalet fel i rapporten Kartläggning av begränsningar av farliga ämnen i miljömärkningssystem (PM 1/18), som Kemikalieinspektionen (KemI) publicerade för en dryg månad sedan. Rapportförfattarna verkar inte ha speciellt mycket kunskap om gällande regelverk eller ens vilka regelverken är. Att KemI helt okritiskt sedan sprider denna rapport via ett tendentiöst pressmeddelande är inte acceptabelt. KTF menar att rapporten ska dras tillbaka.

Swedish Beauty Awards premierade årets främsta skönhetsprodukter på Berns Salonger

Swedish Beauty Awards premierade årets främsta skönhetsprodukter på Berns Salonger

Sveriges mest prestigefyllda och enda oberoende skönhetsgala, Swedish Beauty Awards, samlade aktörer från hela skönhetsbranschen på Berns Salonger. Här korades vinnare bland de producenter, leverantörer och produkter som utmärkt sig mest under året som gått.

Arrangören KoHF, Kosmetik- och hygienföretagen, jobbar för en kontrollerad handel med säkra produkter i en gigantisk bransch, vilken omsätter närmare 20 miljarder per år bara i Sverige.

Aftonbladet varnar för ingrediens i tvättservetter som inte används på den svenska marknaden

Aftonbladet varnar för ingrediens i tvättservetter som inte används på den svenska marknaden

Det innehållsämne som Aftonbladet refererar till som problematiskt används till branschföreningen Kosmetik- och hygienföretagens kännedom inte på den svenska marknaden i tvättservetter för barn. KoHF beklagar att Aftonbladet genom att vara dåligt påläst sprider felaktig information.

Mikroplaster i kosmetik: resultat viktigare än politik

Mikroplaster i kosmetik: resultat viktigare än politik

En av KoHF:s målsättningar är att ligga steget före i hälso- och miljöfrågor, men vi tror inte att detta åstadkoms genom nationella prestigebeslut. Miljöministern vet att kosmetiska produkter utgör en helt minimal del av exponeringen för hav och sjöar, men ser förbudet som en lågt ”hängande frukt”.

För KoHF är det viktigare att hantera frågan om mikroplast utifrån ett sakligt perspektiv än att vinna kortsiktiga politiska poäng. Dels för att vi är övertygade om att verkliga miljövinster nås på grundval av naturvetenskaplig hänsyn, och dels för att det ur branschens synvinkel finns uppenbara risker att fullt funktionella ingredienser fasas ut på grund av den antagna definitionen.

KoHF har därför från början hävdat att frågan inte är en ”svensk” fråga utan bör hanteras på EU-nivå. På så sätt tar också Sverige sitt ansvar som medlem i unionen.

Mikroplaster: Nordiska rådets hållbarhetsutskotts ordförande förstår kosmetikbranschens utfasningsambitioner och minimala bidrag

Mikroplaster: Nordiska rådets hållbarhetsutskotts ordförande förstår kosmetikbranschens utfasningsambitioner och minimala bidrag

KoHF uppskattar trots många politikers förbudsiver att utskottets ordförande, danska Karin Gaardested (S), säger att mikroplaster i kosmetika står för en mycket liten del av de totala mikroplastföroreningarna i akvatisk miljö. Hon poängterar också att det finns ett brett stöd i kosmetikaindustrin för att bidra till att hantera sin del av problematiken.

Vetenskapliga topptidskriften Science: Inga ökningar av mikroplaster under tre senaste decennierna

Vetenskapliga topptidskriften Science: Inga ökningar av mikroplaster under tre senaste decennierna

En av världens högst ansedda vetenskapliga tidskrifter, Science, har nyligen publicerat en artikel som är mycket intressant sett till bland andra svenska Regeringens massiva ambitioner på området plastpartiklar i miljön.

Resultaten antyder snarare att trots ökad produktion av plast så återförs mikroplaster efterhand till den naturliga kolcykeln i miljön.

 

Säkra och väl fungerande kosmetiska produkter

Säkra och väl fungerande kosmetiska produkter

Regelverket om kosmetiska produkter är bland de striktaste inom EU när det gäller konsumentproduktlagstiftning. Det utgår ifrån att säkerhet måste kunna dokumenteras innan produkten får säljas. Diverse invektiv i medieartiklar så som "äckliga", "ofräscha" o.s.v., om ingredienser, är ofta värderingar utifrån ett politiskt budskap och är inte sakliga och ingen vetenskaplig grund för att lagföra. 

KoHF informerar här om säkra kosmetiska produkter med anledning av skriverier länkade till den så kallade Miljövänliga veckan.

Spelar kosmetik någon roll? Ja! säger majoriteten av Europas konsumenter

Spelar kosmetik någon roll? Ja! säger majoriteten av Europas konsumenter

De flesta av oss använder dagligen kosmetik och produkter för personlig hygien.

I en konsumentundersökning vilken adresserar personer alla åldrar, och som genomförts i hela Europa, säger den överväldigande majoriteten att kosmetiska produkter är viktiga eller mycket viktiga för dem i deras liv.

Dessutom upplevde konsumenterna en stark koppling mellan kosmetiska produkter och förbättrad livskvaliteten genom att dessa bidrar till god hälsa och personlig hygien.

Kosmetik- och hygienföretagen välkomnar nya medlemmar

Kosmetik- och hygienföretagen välkomnar nya medlemmar

Vid senaste mötet 2017-09-20 i KoHF styrelse antogs fyra nya medlemmar:

Eos Products AB – sektionen för leverantörer av kosmetiska produkter

Aden Cosmetics AB – sektionen för leverantörer av kosmetiska produkter

Vision Hair Care AB – sektionen för leverantörer av kosmetiska produkter till frisör

Trade hair supplies – sektionen för associerade medlemmar

Hjärtligt välkomna i föreningen önskar vi på KoHF!

Workshop Exponeringsscenarier 17-18 oktober

Workshop Exponeringsscenarier 17-18 oktober

Funderar du på hur exponeringsscenarier (ES) ska läsas, hanteras och följas? Välkommen till vår tvådagars workshop om exponeringsscenarier. Vårens fullbokade workshop fick mycket goda omdömen och vi har förbättrat den ytterligare. Denna gången kommer Kemikalieinspektionen att vara representerad. För den som önskar är det möjligt att delta den ena dagen.