Biocidavgifter

Högre produktavgifter hotar livsmedelssäkerhet och vårdhygien!

Biocidprodukter är livsnödvändiga för att upprätthålla god hygien inom sjukvården och livsmedelsindustrin. Miljödepartementet föreslår kraftigt höjda avgifter för biocidprodukter på den svenska marknaden. Höjda avgifter innebär att många produkter inte längre kommer att finnas kvar. Myggmedel, träskyddsmedel och vanliga alkogeler är exempel på konsumentprodukter som kommer att drabbas.

KTF om Miljödepartementets förslag till höjda avgifter för BIOCIDPRODUKTER >>