Torr bakomöronen – en ny folder från KTF om hygienprodukter för barn

Foldern innehåller fakta om allt från bad, blöjbyten och tandvård till torr hud och solskydd. Gravida och småbarnsföräldrar har ofta många frågor om barns hygien och hur hygienprodukter ska användas på bästa sätt. I foldern “Torr bakom öronen” ger tillverkare av hygienprodukter för barn och baby genom branschföreningen Kemisk-Tekniska Leverantörförbundet (KTF) svar på de vanligaste frågorna och ger råd om hur man på bästa sätt tar hand om små barns ömtåliga hud.

KTF förklarar också den omfattande lagstiftningen som finns för dessa produkter, så att föräldrar ska känna sig trygga med de produkter de använder.

Foldern är tänkt att användas på MVC/BVC, delas ut i föräldragrupper eller finnas tillgänglig på förskolor eller i väntrummet för de som vill veta mer om barn och hygien.

För att beställa foldern, kontakta KTF, info@ktf.se eller 08-783 82 40. Mer information finns på ktf.se.