KTF om Konsumentföreningen Stockholms rapport om märkning av kosmetiska produkter

KTF om Konsumentföreningen Stockholms rapport om märkning av kosmetiska produkter

Konsumentföreningen Stockholm utgår i sin rapport från det grundläggande kravet om märkning i artikel 19. EU:s kosmetikaförordning.

KTF välkomnar Konsumentföreningen Stockholms rapport i diskussionen om märkning av kosmetiska produkter.

 

Märkningen till för att ge konsumenter och yrkesmässiga användare rätt och rimlig upplysning

All märkning på förpackningar bör finnas där inte bara p.g.a. lagkrav utan för att ge tydligast möjliga information till konsumenten t.ex. om innehåll eller försiktighetsåtgärder, där så är nödvändigt/krävs.

 

Varför kan tydligheten ibland bli lidande?

Det finns för kosmetiska produkter omfattande krav avseende märkning, bl.a. ska följande anges:

  • Namn/firma och adress för ansvarig inom EU/EES
  • Kvantitet
  • Hållbarhet
  • Särskilda försiktighetsåtgärder där så är nödvändigt/krävs
  • Serienummer
  • Funktion
  • Fullständig innehållsförteckning

Dessa krav gäller de flesta kosmetiska produkter. Undantag finns avseende ett par villkor ovan om det saknas utrymme på förpackningen.

Övrig information som av marknadstekniska skäl måste finnas på förpackningen är t.ex. streck- och andra koder.

Utmaningen för aktörer i mindre länder, t.ex. Sverige – med relativt liten marknad – ligger främst i att nå en resursmässigt hållbar produktion. Företagen väljer därför ofta en t.ex. nordisk samproduktion (alla nordiska språkvarianter tillsammans) - för att slippa producera förpackningsmaterial och produkter i större kvantiteter än det finns ett faktiskt behov av. Dessa faktorer leder ibland till en större mängd text på en ibland liten yta. Olika krav möts på en förpackning m.a.o.

KTF menar att det bör ligga i företagens intresse, för fortsatt förtroende, att bl.a. genom märkningen på förpackningarna kunna informera konsumenten på ett tydligt sätt. Om det skulle finnas behov av att reglera detta ytterligare menar KTF att det bör göras på europeisk nivå.

KTF ser fram emot Läkemedelsverkets bedömning av denna aspekt av kosmetiklagstiftningen.

Läs KfS:s rapport