KTF anmäler Aktuellt efter inslag om nanomaterial - Aktuellt fällt i Granskningsnämnden

KTF anmäler Aktuellt efter inslag om nanomaterial - Aktuellt fällt i Granskningsnämnden

Aktuellt, SVT2, 2012-03-02, inslag om nanopartiklar; fråga om saklighet - Granskningsnämnden anser att Sveriges Television inte har följt bestämmelsen om beriktigande.

KTF anmälde tidigare i år Aktuellt/SVT till Granskningsnämnden för det vilseledande inslaget om nanopartiklar.

Granskningsnämnden avslutar sitt beslut: "Sedan SVT i samband med anmälan till granskningsnämnden fått klart för sig att kopplingen i inslaget mellan studien och kosmetikaprodukter inte hade stöd i forskningsrapporten sändes ett inslag den 6 mars, som SVT beskrivit som ett bemötande. Det inslaget innebar enligt nämnden emellertid inte ett tydligt tillrättaläggande av detta förhållande. Nämnden finner därför att SVT inte har följt bestämmelsen om beriktigande.

Granskningsnämndens beslut

Aktuellts annonsering 2012-11-21 av beslutet (9 min in i inslaget)