EU-kommissionären Tonio Borg

Tonio Borg, ny EU-kommissionär för hälsofrågor (inkl kosmetiska produkter), började sin tjänst 29/11. Cosmetics Europe har publicerat en artikel i European policy magazine European Voice där de bemöter Borgs uttalande om totalförbudet för djurförsök (allergi, systemtox, allt avseende ingredienstestning), vilket om inget annat sägs träder i kraft i mars nästa år.

Artikeln i European Voice: Borg causes concern for cosmetics industry

Cosmetics Europe kommer att träffa Borg för att diskutera ärendet den 10/12 2012.

Bakgrund: Cosmetics Europe söker dialog om alternativa metoder med nyblivne EU-kommissionären Borg

Fortsättning följer.