Kosmetikbranschen vill skjuta fram ny lag om djurförsök

Kosmetikbranschen vill skjuta fram ny lag om djurförsök

Miljörapporten skriver idag 121211 om den nya EU-lagen som träder i kraft i mars 2013 och som helt förbjuder djurförsök vid utveckling av kosmetiska produkter.

"Det bekymrar branschen som nu både har krav på sig att utveckla säkrare produkter och nya testmetoder som ersätter djurförsöken.

- Utvecklingen av alternativa testmetoder går snabbt, men i vissa fall finns ännu inga tillförlitliga alternativ till djurförsök, därför vill branschen få till en längre övergångsperiod innan lagen börjar gälla fullt ut, säger Olof Holmer, vd för Kemisk-Tekniska Leverantörförbundet, till MiljöRapporten Direkt.

Igår uppvaktades Tonio Borg, ny EU-komminssionär för hälsofrågor av Cosmetics Europe, som samlar den europeiska kosmetikabranschen.

- Vårt budskap var att högre ambitioner, bland annat Reach, och krav på säkrare produkter fortfarande kräver djurförsök. Och att den lagstiftning som nu kommer tvingar företag som utvecklar nya produkter att lämna Europa och lägga sin utveckling i andra världsdelar, säger Olof Holmer."

Källa: Miljörapporten Direkt 121211