Dansk databas för produkter innehållande nanomaterial

Dansk databas för produkter innehållande nanomaterial Det danska konsumentrådet och danska ekologiska rådet (i samarbete med det Danmarks Tekniske Universitet) har publicerat en online-databas som listar mer än 1200 konsumentprodukter som finns inom EU och som innehåller nanomaterial.

Produkterna bedöms efter det system som publicerades i 2011 (NanoRiskCat), som använder kunskapen om den fysiska strukturen av materialet (nano och bulkform) och eventuell information om exponering och risker. Det är dock så att 810 av de registrerade produkterna innehåller sk ”okända” nanomaterial, vilket förhindrar en korrekt riskbedömning.

Syftet med databasen är att skapa en öppenhet om de potentiella fördelarna och riskerna med nanomaterial.

Källor: Cosmetics design-europé.com, Institute of nanotechnology (www.nano.org.uk)