Seminarium om Biocidförordningen

Seminarium om Biocidförordningen 13 mars

Kansliet anordnar ett seminarium om den nya biocidförordningen tillsammans med Kemikalieinspektionen den 13 mars. Seminariet hålls hos kansliet i Näringslivets hus, Storgatan 19, Stockholm. Fokus är att gå in på djupet om vad biocidförordningen innebär för branschens biocidprodukter, både sådana som har krav på godkännande idag och sådana som hittills har varit undantagna från krav på godkännande.

KemI är föredragshållare och är ombedda att reda ut begreppen för tidsaspekter vid övergången mellan de olika lagstiftningarna, ömsesidigt erkännande, unionsgodkännanden och produktfamiljer. De kommer även att berätta om det nya avgiftssystemet (dock ännu inte beslutat av Regeringen). Anmäl dig senast den 1 mars till Doris Kahnlund på anmälningsblankett nedan.

Preliminärt program och anmälan.