Många fel i TV4 – Nyheternas inslag om kosmetika och miljö

Många fel i TV4 – Nyheternas inslag om kosmetika och miljö

Söndagen den 3 februari sände TV4s nyhetsprogram Nyheterna ett inslag om kosmetika och miljö. Inslaget var behäftat med ett antal fel som vi härmed vill påpeka.

 

Inga gifter i kosmetika och hygienprodukter!

I inslaget påstods att produkterna är giftiga och att de kan innehålla cancerogena eller reproduktionstoxiska substanser. Detta är helt fel. Sedan länge är samtliga dessa egenskaper, via Kosmetikförordningen, förbjudna för denna typ av produkter.

 

Kosmetika ÄR föremål för REACH – Miljöministern dåligt påläst!

Vi kan bara beklaga att Miljöminister Lena Ek inte känner till att ämnena som används i kosmetika är föremål för miljögranskning inom REACH och alltid varit det. Det räcker med att titta på första sidan på Kosmetikförordningen (1223/2009 (punkt 5) där följande finns att läsa:

”De miljöproblem som kan orsakas av ämnen i kosmetiska produkter behandlas med tillämpning av Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH).

 

Vad gör branschen?

KTF deltar aktivt i implementeringen av den Europeiska kemikalielagstiftningen REACH som alltså, bland annat, är avsedd att hantera miljöaspekterna med kosmetika och hygienprodukter. Utöver detta har vi under lång tid haft en dialog med såväl myndigheter, representanter för vattenreningsverk som andra parter i samhället. Detta har många gånger föranlett miljöoptimering av produkterna. Vi tar tacksamt emot fortsatta konkreta synpunkter på branschen och dess produkter.