TV4 – Nyheterna fortsätter att sprida felaktigheter om kosmetik

TV4 – Nyheterna fortsätter att sprida felaktigheter om kosmetik

Tisdagen den 5 februari sände TV4s nyhetsprogram, Nyheterna, ett nytt inslag om kosmetika och hälsa/miljö. Tyvärr väljer man att fortsätta med en ensidig och vinklad bild.

 

Säkerheten är väl dokumenterad

En produkt som inte är dokumenterat säker för användaren får överhuvud taget inte säljas. När dessa säkerhetsvärderingar görs tar man givetvis hänsyn till att olika personer blir olika exponerade. Vi kan bara beklaga att Naturskyddsföreningens ordförande, Mikael Karlsson, inte känner till detta.

 

Zinkpyrition är inte ett miljöproblem

Inslaget riktar särskilt fokus på ämnet zinkpyrition, som används för att motverka uppkomsten av mjäll i hårbotten. Att detta skulle vara ett miljöproblem är sedan länge avskrivet. Om man inte har möjlighet att gå in i den vetenskapliga litteraturen kan man få en kort sammanfattning på Wikipedia där följande finns att läsa:

”På uppdrag av Naturvårdsverket gjorde Svenska Miljöinstitutet IVL en omfattande miljöövervakningsstudie 2006 där de undersökte zinkpyritionets eventuella spridning i den svenska miljön för att bedöma om ämnet kunde tänkas ha miljöpåverkan. Studien bekräftade zinkpyritionets snabba nedbrytning i reningsverk och miljö då ämnet inte kunde detekteras i utgående vattenprover eller sediment. Naturvårdsverkets bedömning var därför att zinkpyrition inte är ett problematiskt ämne ur miljösynpunkt. "

 

Konserveringsmedel är nödvändiga

Produkter som innehåller vatten måste konserveras för att inte få tillväxt av bakterier och mögel. Bakterier och mögel förstör produkterna och kan göra dem hälsovådliga. Vi får som bransch inte själva välja konserveringsmedel utan det är kosmetikdirektivet som föreskriver exakt vilka ämnen, i vilka koncentrationer, som får användas. Således är t.ex. både olika parabener och MCI/MI (även kallat Kathon) några av de ämnen som föreskrivs för att både skydda produkterna och samtidigt vara säkra för användaren.