Svar på skrivningen: ”Kosmetika med solskyddsfaktor kan leda till D-vitaminbrist”

Svar på skrivningen: ”Kosmetika med solskyddsfaktor kan leda till D-vitaminbrist”

KTF svarar Konsumentföreningen Stockholm om frågan att kosmetika med solskyddsfaktor kan leda till D-vitaminbrist. KTF anser att det inte finns någon anledning till oro med att vissa kosmetiska produkter innehåller solskyddsfilter då problem med D-vitaminbrist i första hand beror av vilka födoval som görs under den mörka perioden på året. Vi vill också vara tydliga med att vi svenskar generellt exponerar oss oskyddat för sol i allt för stor utsträckning och att det ökar risken för hudcancer.

http://ktf.se/files/2013/03/Svar-till-Konsumentföreningen-Stockholm-ang-kosmetika-med-solskyddsfaktor-130326.pdf