Spår av metaller i kosmetiska produkter utgör ingen hälsorisk

Spår av metaller i kosmetiska produkter utgör ingen hälsorisk

Det förekommer då och då att media skriver om spår av metaller (speciellt tungmetaller) i kosmetiska produkter där de ofta pekar på att dessa fynd kan orsaka hälsoproblem. Nyligen publicerade ett universitet i Kalifornien, the University of Berkeley, en studie där de analyserat ett antal läppstift och lipgloss på metallnivåer.

KTF, tillsammans med den europeiska branschorganisationen vill trycka på det faktum att de nivåer som hittas i kosmetiska produkter, även i denna studie, är relativt låga om man jämför med de nivåer som hittas/tillåts inom livsmedel (och i vanligt dricksvatten). Mängden läppstift som en konsument får i sig oralt är väldigt låg och absorptionen genom huden är också väldig låg så den totala exponeringen av dessa metaller från kosmetiska produkter blir försumbar i jämförelse med intaget från livsmedel (och vanligt dricksvatten).

Halten av tungmetaller, speciellt i läpp-produkter, är alltid en viktig faktor i säkerhetsbedömningen av kosmetiska produkter.

Mer information angående detta hittas på CTPAs hemsida.