Solskyddsmedel är viktiga och säkra!

Solskyddsmedel är viktiga och säkra!

Med anledning av att flera media lyft upp Läkemedelsverkets granskning av solskyddsmedel vill KTF påpeka att den absoluta majoriteten av marknadens produkter är säkra och viktiga för hälsan.

KTF välkomnar Läkemedelsverkets granskning Vi är mycket positiva till Läkemedelsverkets noggranna granskning av solskyddsmedel. Det är viktigt att brister i produkternas lagefterlevnad får konsekvenser. Dels för konsumenternas säkerhet och dels för att de företag som anstränger sig för att uppfylla alla krav, vilket är den absoluta majoriteten, tydligt ser att deras arbete bedöms som viktigt för samhället.

Den absoluta majoriteten av försålda produkter uppfyller samtliga viktiga lagkrav! Av medias rapportering kan man få intrycket att de flesta produkterna inte uppfyller gällande krav, detta baseras dock på antalet av de granskade produkterna där 6 av 22 var helt felfria.

Här måste dock påpekas att de produkter på listan som säljer tämligen mycket samtliga har mindre påpekanden som rör märkningen och inte rör produkternas effektivitet eller säkerhet. Dessutom: Flera av de storsäljande produkterna på marknaden är inte med i denna undersökning. KTFs uppfattning är att dessa har en god lagefterlevnad.

Vårt mål är att alla produkter ska vara 100% rätt Trots att det, som sagt, är en mycket liten del av volymen av försålda produkter som har fått allvarligare påpekanden är vårt mål dock givetvis att allt ska vara rätt. Vi arbetar aktivt för att alla företag på den svenska marknaden ska vara fullt införstådda om vad som gäller och agera därefter. Vi hoppas Läkemedelsverket fortsätter med granskningar på det viktiga området solskydd och vi tror att myndighetens och branschen gemensamma insatser kommer att ge positiva resultat på tämligen kort sikt.

Solkskydd är viktigt! Ta gärna del av de dokument och länkar om vikten av ett bra solskydd som KTF har publicerat på hemsidan: http://ktf.se/vill-du-veta-mer/solvard/

Här finns detta meddelande som PDF >>