Okunnighet om UV-filter på Stockholms Universitet

Okunnighet om UV-filter på Stockholms Universitet

Ett märkligt pressmeddelande från Institutionen för Tillämpad Miljövetenskap (ITM) vid Stockholms Universitet innehåller omfattande felaktigheter om UV-filter. Pressmeddelandet finns att läsa här:

http://www.su.se/om-oss/press-media-nyheter/pressrum/olika-eu-lagar-for-uv-filter-hotar-vattenmiljon-1.140215

 

KTF vill här påpeka att det bara finns ett klassificeringssystem för miljöfarlighet inom EU. Stockholms Universitet menar att det finns flera system, oklart varför. Stockholms Universitet menar vidare att systemen måste harmoniseras, men det har aldrig varit aktuellt då det aldrig funnits mer än ett system. Vi gissar att Stockholms Universitet är ute efter att märka solskyddsprodukter som miljöfarliga, men detta har inget med klassificeringen av UV-filter i sig att göra.

KTF finner det anmärkningsvärt att en naturvetenskaplig institution inom området miljöforskning inte kan skilja på klassificering och märkning och dessutom uttalar sig svepande i negativa ordalag om produkter som är viktiga för folkhälsan. Detta utan att ha gjort ens en ansats till någon miljöriskbedömning. Man har studerat gällande lagstiftning, missförstått den, skrivit en rapport och ett pressmeddelande.

Slutligen vill vi påpeka att UV-filter är föremål för miljöriskbedömning under EUs REACH-lagstiftning, något som Stockholms Universitet också verkar omedvetna om.

För ytterligare information kontakta Olof Holmer, Olof.holmer@ktf.se, 070-950 70 19