EU:s kosmetikaförordning: förordning om gemensamma kriterier för påståenden (claims) om kosmetiska produkter

EU:s kosmetikaförordning: förordning om gemensamma kriterier för påståenden (claims) om kosmetiska produkter

Notera: aktuell förordning är kortfattat förklarande och inte samma som ej ännu publicerade riktlinjer om påståenden om kosmetiska produkter.

De gemensamma kriterierna syftar till att skydda slutanvändare av kosmetiska produkter från vilseledande påståenden genom att ge tydliga kriterier för både företag och myndigheter. De gäller inte bara sådana påståenden som är tryckta på förpackningen, utan alla påståenden, oavsett media eller typ av marknadsföringsverktyg. Dessa kriterier är inte avsedda att fungera som verktyg vid klassificering av "gränsprodukter" utan ska används efter det att en produkt har fastställts vara en kosmetisk produkt.

De sex gemensamma kriterierna presenteras i förordningen med korta förklarande texter. Mer information kommer att lämnas i ett riktlinjedokument som EU-kommissionen senare publicerar på DG SANCO:s webbplats.

Förordningen blir tillämplig med omedelbar verkan. Detta borde inte skapa problem eftersom texten kodifieras och gör explicita krav som redan fanns under kosmetikadirektivet, snarare än att skapa nya krav. Det kommer dock att ge EU:s myndigheter en starkare rättslig grund för verkställighet.

Läs förodningen (EN text: byt ut SV mot EN i länken)