Konsumenter vill att företagen tar miljöansvaret

Konsumenter vill att företagen tar miljöansvaret

Enligt en ny undersökning tillskriver svenska konsumenter företagen det största ansvaret för att nå en utveckling med mindre miljöbelastande produkter. Ett nästan lika stort ansvar vilar på politikerna som styr utvecklingen med lagar och skatter och på konsumenterna genom de val de gör.

Läs undersökningen