Vetenskapsjournalistik: Making Sense of Uncertainty

Vetenskapsjournalistik: Making Sense of Uncertainty

Under vetenskapsjournalisters världskonferens, som hölls i Helsingfors i slutet av juni lanserade Sense About Science (SAS)  en ny vägledning - "Making Sense of Uncertainty".

Vägledningen behandlar:

  • hur forskare använder osäkerhet för att uttrycka hur säkra de är på resultat;
  • att osäkerheten kan missbrukas för att underminera bevis eller att föreslå att allt kan vara sant: från alternativa cancerbehandlingar till att antropogent koldioxid inte förändrar atmosfären, och
  • varför osäkerheten inte är ett hinder för att agera - beslutsfattare brukar söka en högre nivå av säkerhet för et operationell beslut (såsom att införa kroppsskannrar på flygplatser) än för beslut grundade på bredare ideologi eller politik (som att minska brottsligheten).

SAS är en stiftelse som strävar efter att utrusta människor för att kunna förstå vetenskapliga och medicinska påståenden i den offentliga diskussionen.

För mer information om SAS och deras publikationer, däribland "Making Sense of Chemical Stories", "Making Sense of Statistics", "I Don’t Know What to Believe", se SAS hemsida