Ekologisk kosmetik - märkningarna som visar vägen

Ekologisk kosmetik - märkningarna som visar vägen

Det finns idag ett flertal oberoende märkningssystem i Europa och USA, bl.a. (UK) Soil Association Organic, EcoCert, USDA Organic, BDIH, ICEA etc. De Europeiska systemen arbetar för att samlas under ett gemensamt system, COSMOS. KTF tror att ett sådant oberoende gemensamma system skulle underlätta för konsumenten som vill hitta ekologisk kosmetika.

För KTF-medlem