EU:s kosmetikaförordning vs "det gamla" direktivet - grafisk jämförelse

EU:s kosmetikaförordning vs "det gamla" direktivet - grafisk jämförelse

EU:s DG SANCO har lagt upp en mycket tydlig grafisk presentation av skillnaderna mellan tidigare kosmetikalagstiftning, kosmetikadirektivet, och den nu aktuella kosmetikaförordningen. Presentationen säger givetvis inte allt, men förklarar på lekmannanivå det man i grova drag behöver veta.

Red:s kom: notera att indikation av innehåll av nanoformat av innehållsämne inte nödvändigtvis måste anges exakt med "ämne <nano>" (dvs "mindre än", "större än") som i presentationen, utan kan anges med parentes av något slag ("...ska stå inom parentes..." säger förordningen).

Grafisk jämförelse

 

DG SANCO: Generealdirektoratet för hälso och konsumentfrågor

Nanoformat: definition