Kurs i Farligt gods begränsad mängd och tillstånd för brandfarliga varor

Kurs i Farligt gods begränsad  mängd och tillstånd för brandfarliga varor

2013-09-05: Kursen är snart fulltecknad, men ett fåtal platser finns kvar

Den 3 oktober håller kansliet kurs i Farligt gods som begränsade mängder (LQ) och reglerna för Tillstånd för hantering av brandfarliga varor / aerosoler. Kursen hålls på kansliet, Storgatan 19 i Stockholm, kl. 13.00-16.00. Syftet är att kortfattat informera om vad som är nödvändigt att känna till om att hantera, transportera och avsända farligt gods i begränsade mängder. Vi kommer även att informera om nyheterna i lagstiftningen som gäller tillstånd för hantering av brandfarliga varor, inklusive aerosoler. Föreläsare är Håkan Järvelid och Anna Melvås.

Program

Anmälningsblankett