SCCS opinions "open for comments" - förlängd tidsfrist

SCCS opinions "open for comments" - förlängd tidsfrist

Detta gäller Titanium dioxide (nanoform.), Zinc Oxide (nanoform.) - tillägg, 2,2’-Methylene-bis-(6-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol) (nanoform.) - reviderad.

Nytt datum: 18 sep.

SCCS opinions

 

Red:s kom: KTF svarar genom Cosmetics Europe.

SCCS: Scientific Committee on Consumer Safety, EU-kommissionens oberoende vetenskapliga kommitté för bedömning av ingrediensers säkerhet

Nanoform.: nanoformat (enligt nano-definition) av de aktuella ämnena. Alla tre ämnen ovan är godkända UV-filter (makroform.)