Politiskt farliga eller farliga ämnen?

Politiskt farliga eller farliga ämnen?

KTF finner det märkligt att Regeringen anser sig ha bättre förståelse för toxikologi än både europeiska och nationella expertmyndigheter. Samt att man menar att mer reglering och mer skatt är bra för Sveriges konkurrenskraft. KTF delar inte dessa uppfattningar vilket bl.a. framgår av denna debattartikel från juli i år.

Red:s kom: KTF kommentar om utspel om skatt på "farliga ämnen"