KTF välkomnar ny forskning om parfymsäkerhet

KTF välkomnar ny forskning om parfymsäkerhet

Ny kunskap ger säkrare produkter

Den 27 september disputerar Johanna Rudbäck vid Göteborgs Universitet i ämnet ”Allergenic Oxidation Products from Fragrance Terpenes. Chemical Analysis and Determination of Sensitizing Potency” (http://tinyurl.com/o7or8q4)

En viktig del i disputationen är en ny metod för att bestämma oxidationsprodukter från parfymkomponenter. Den nya metoden gör det möjligt att hitta specifika så kallade hydroperoxider medan man tidigare endast kunde mäta den generella halten av dessa ämnen. Detta innebär att det blir möjligt att bättre säkerställa att en parfymkomponent inte blivit oxiderad, något man vill undvika då det kan innebära risk för kontaktallergi.

Parfymkomponentindustrin uppdaterar metodik

Parfymkomponentindustrin (IFRA), som är en av vår industris råvaruleverantörer, har startat ett åtgärdsprogram för att förbättra metodiken kring säkerheten för parfymkomponenter, se IDEA Progress Report, IDEA recommendations, IDEA Key conclusions. En viktig pusselbit i detta arbete är de vetenskapliga resultat som Rudbäcks forskargrupp kommit fram till i sitt arbete.

Färdiga kemisk-tekniska produkter ej studerade

I det arbete som bedrivits vid Göteborgs Universitet har man letat efter specifika hydroperoxider i eteriska oljor och funnit halter av dem. Man har dock inte studerat färdiga parfymerade produkter som finns i dagligvaruhandeln. Vad som är relevant för de färdiga produkter är en av de saker som IFRA nu ska studera.

Produkter ska formuleras så att oxidation av parfymkomponenter undviks

Tillverkaren ansvarar för att en produkt inte bryts ned, via till exempel oxidation, under normala användarbetingelser. Detta är ett lagkrav sedan länge. Med den metodik som tagits fram vid Göteborgs universitet får vi nu ett förfinat verktyg för att säkerställa detta och för att säkerställa att råvarorna, som produkten består av, är av rätt kvalitet.