Reklamombudsmannen antar branschens dokument om ansvarsfull marknadsföring av kosmetiska produkter

Reklamombudsmannen antar branschens dokument om ansvarsfull marknadsföring av kosmetiska produkter

Reklamombudsmannen, prövande instans med vägledande roll avseende reklam, har antagit den Europeiska branschens dokument (i Sverige genom KTF) om ansvarsfull marknadsföring av kosmetiska produkter.

KTF:s dokument för ansvarsfull marknadsföring är en översättning från det dokument som den europeiska kosmetikorganisationen Cosmetics Europe tagit fram. Originaldokument och den svenska översättningen

EU:s förordning om gemensamma kriterier för påståenden om kosmetiska produkter (ktf.se, länkar).

Utöver förordningen om gemensamma kriterier väntas medlemsstaterna och Europakommissionen inom kort anta och publicera riktlinjer för marknadsföringspåståenden för kosmetiska produkter.

Reklamombudsmannen informerar