Feltolkad folkopinion - folk ser positivt på forskning, men politikerna?

Feltolkad folkopinion - folk ser positivt på forskning, men politikerna?

Svenskt Näringsliv har givit ut en skrift - en undersökning, Feltokad folkopinion.

Undersökningen visar att forskning är en av de viktigaste politiska frågorna för riksdagsledamöterna i Sverige när det gäller landets framtida välstånd. Men politikerna tror inte att väljarna bryr sig om forskningsfrågorna. Politiken prioriterar inte heller forskningen i sin utåtriktade kommunikation.

Svensk politik verkar allt mer styras av vad politikerna förväntar sig att väljarna vill ha, och allt mindre av ideologi.

Tittar man däremot på vad väljarna faktiskt tycker framkommer en helt annan bild. Undersökningen av allmänhetens syn på vad som är avgörande för Sveriges framtida välstånd visar tydligt att politikerna underskattar väljarnas intresse för forskningsfrågorna.

Undersökningen visar också att utbildningsnivån inte har någon betydelse för allmänhetens syn på forskningen. I alla utbildningssegment anser väljarna att forskningen är en av de viktigaste sakfrågorna.

Kontakt: Svenskt Näringsliv