Läkemedelsverket rapporter: parfymanalys och konserveringsmedel i barnprodukter

Läkemedelsverket rapporter: parfymanalys och konserveringsmedel i barnprodukter

Läkemedelsverket (LV) släpper nu två rapporter. En om kartläggningen av parfymanalyser i barn- och ungdomsprodukter (Läkemedelsverkets term) och den andra om analyser av konserveringsmedel i barnprodukter.

LV:s rapport om parfymämnen i barnprodukter

LV:s rapport om konserveringsmedel i produkter för barn

KTF:s synpunkter

KTF välkomnar att Läkemedelsverket utövar tillsyn på branschen och beivrar felaktigheter så att de rättas till. Avseende parfymerade produkter är det viktigt att komma ihåg att även halten av ingående doftämnen är avgörande för produktens säkerhet. Det är också en väsentlig skillnad i exponering för produkter som sköljs av (t.ex. schampo och tvål) och sådana som är avsedda att vara kvar på huden (t.ex. hudkräm).

Det ligger givetvis i tillverkarnas intresse att produkterna ska fungera som det är tänkt och utan att orsaka obehag. Många konsumenter uppskattar att det luktar gott. Vill man istället ha oparfymerade alternativ så finns det även gott om sådana i svensk dagligvaruhandel.

Rörande både doftämnen och konserveringsmedel är det mycket glädjande att både ingående ämnen och dess halter är i enlighet med gällande krav. Märkning och information på förpackningarna har dock inte alltid varit till fyllest och det är därför uppenbart att branschen har ett arbete att ta tag i här. Vi noterar också att samtliga produkter utom en av de produkter som är utan anmärkning i studien rörande konserveringsmedel kommer från företag som är anslutna till KTF. Medlemskap i KTF är ett sätt att hålla sig ajour med förändringar av lagkrav och riktlinjer.