Läkemedelsverket och KemI utbildar: Hur påverkar Reach-förordningen kosmetiska produkter?

Hur påverkar Reach-förordningen kosmetiska produkter?

Tid: Stockholm torsdagen den 17 oktober 2013, kl. 09:45 – 12 00

Plats: Näringslivets Hus, Storgatan 19 i Stockholm

Kosmetiska produkter omfattas av kemikalielagstiftningen Reach! – dock inte på samma sätt som kemiska produkter.

Behöver du veta mer om hur den nya kemikalielagstiftningen Reach påverkar kosmetiska produkter? Välkommen till en halvdag där föreläsare från Kemikalieinspektionen och Läkemedelsverket ger dig grunderna i Reach-förordningen, vad som är relevant för kosmetiska produkter och gränsdragningar mellan Reach-förordningen och förordningen om kosmetiska produkter (EG) nr 1223/2009

Vi börjar med registrering och kaffe kl. 09:45 och avslutar med lunch kl 12:00

Välkommen in med din anmälan!