Kurs i Farligt gods begränsad mängd och tillstånd för brandfarliga varor - ny chans 29 november 2013

Kurs i Farligt gods begränsad  mängd och tillstånd för brandfarliga varor - ny chans 29 november 2013

I början av oktober höll kansliet kurs i Farligt gods som begränsade mängder (LQ) och reglerna för Tillstånd för hantering av brandfarliga varor / aerosoler som blev fulltecknad. Nu finns en ny chans att gå kursen den 29 november kl. 9.00-12.00. Kursen hålls på kansliet, Storgatan 19 i Stockholm. Syftet är att kortfattat informera om vad som är nödvändigt att känna till om att hantera, transportera och avsända farligt gods i begränsade mängder. Vi kommer även att informera om nyheterna i lagstiftningen som gäller tillstånd för hantering av brandfarliga varor, inklusive aerosoler. Föreläsare är Håkan Järvelid och Anna Melvås.

Program

Anmälningsblankett