Parabener som branschen använder fortsatt bedömda som säkra

Parabener som branschen använder fortsatt bedömda som säkra

Danmark är det land i EU som driver "parabenfrågan". Den danska miljöministern, Ida Auken, har låtit publicera ett pressmeddelande om de fem parabener som tas bort från den s.k. positivlista över konserveringsmedel som reglerar användandet av dessa ämnen i kosmetiska produkter inom EU.

Branschen delar dock inte den danska miljöministerns uppfattning om att dessa avseende hälsorisker.

 

Anledningen till att de fem parabenerna tas bort är huvudsakligen att branschen inte använder dem och att man därför inte har någon anledning att försvara dem med kostsamma studier.

 

  • De parabener som branschen använder är säkra (se nedan)
  • De fem parabenerna som tas bort har INTE bedömts som hälsoskadliga
  • De är ur vetenskaplig synvinkel fel att säga att de fem parabenerna inte är säkra. De har återfunnits på nämnda positivlista och har tagits bort då branschen inte använder dem och att man därför inte har någon anledning att försvara dem med kostsamma studier.

 

De parabener som branschen använder, Metyl- etyl-, propyl- och butylparaben, har av EU:s oberoende vetenskapskommitté för konsumentsäkerhet fortsatt bedömts som säkra.

Bedömningen ligger tillgänglig fram till 1 november för kommentarer