Kosmetiska produkter med ingredienser i nanostorlek ska vara säkra

Kosmetiska produkter med ingredienser i nanostorlek ska vara säkra

KTF uppmärksammar att SVT.se skriver om kosmetiska produkter (hos SVT: "smink") innehållande nanomaterial.

Ansvar och skyldigheter - allt för användarens säkerhet

En inledande och monumentalt viktig artikel i EU:s förordning om kosmetiska produkter är artikel 3, Säkerhet. Den öppnas med: "Kosmetiska produkter som tillhandahålls på marknaden ska vara säkra för människors hälsa vid normal eller rimligen förutsebar användning...". Detta gäller alla ingredienser i produkten och produkten som sådan. Oavsett nanomaterial eller inte. Den ansvarige personen (tillverkaren oftast) är skyldig att tillse detta samt dokumentera detta enligt väl definierade former, i den s.k. "Cosmetic Safety Report", den centrala delen av det s.k. obligatoriska produktinformationsdokumentet. Ansvariga myndigheter (Sverige Läkemedelsverket) har rätt att begära ut produktinformationsdokument vid bedömd risk för användarens hälsa.

Beprövade och tydligt reglerade ingredienser

Nanomaterial i kosmetikaområdet är till stor del (volym) lika med titandioxid (titanium dioxide i ingredienslistan), solskyddsfilter i solskyddsprodukter. Ämnet har använts säkert under lång tid och bidrar till att förbättra de UV-skyddande och kosmetiska egenskaperna hos solkrämer osv. Produkten kan alltså ge både större säkerhet och ge en trevligare upplevelse om titanium dioxide ingår.

I och med antagandet av EU:s förordning om kosmetiska produkter har kraven tydliggjorts - nu är alltså inte endast säkerhetsaspekten iakttagen utan även märkningen: dessutom är det nu tydligare för konsumenten i och med att nanomaterial specifikt måste deklareras (tex Titanium dioxide (nano)). Lätt att välja - lätt att välja bort.