KTF noterar att Naturskyddsföreningen uppmärksammar s.k. mikroplaster i miljön. KTF har följande kommentarer

KTF noterar att Naturskyddsföreningen uppmärksammar s.k. mikroplaster i miljön - KTF har följande kommentarer

Inte konstaterat var mikroplaster kommer i från eller om de är ett problem

Det används mängder med plast, eller polymerer, i samhället. En del av dessa kommer ut i naturen från t.ex. kläder eller plastartiklar. När en polymer bryts ned blir den i mindre och mindre bitar innan den helt bryts ned. Det är således knappast märkligt att det finns små plastpartiklar, "mikroplaster" i miljön. Huruvida detta är ett problem eller inte är oklart och det är inte heller konstaterat att kosmetiska produkter som t.ex. scrubbkrämer – bidrar till detta i någon mätbar omfattning.

Allt fler företag tittar på alternativ

Trots det oklara kunskapsläget och att kosmetik rimligen inte är någon avgörande källa tittar flera kosmetikföretag på alternativ. Vissa företag har redan beslutat använda andra material.

Bredare fokus krävs

Om frågeställningen kring mikroplaster är ett verkligt problem är den dock kopplad till all polymeranvändning i samhället varför bredare fokus krävs.

Forskning kring detta pågår bland annat på IVL Svenska Miljöinstitutet. De har redan kunnat konstatera att den huvudsakliga källan är plastskräp och textilier i stadsmiljö som bryts ned till mikroplaster och når havet via dagvattenutlopp. Se vidare hos IVL