Kurs i GMP för kosmetiska produkter 28 november

Kurs i GMP för kosmetiska produkter 28 november

EU:s förordning 1223/2009 om kosmetiska produkter kräver tillverkning enligt GMP, Good Manufacturing Practice (god tillverkningssed). Den ansvariga myndigheten Läkemedelverket intensifierar nu också sin tillsyn avseende detta lagområde.

KTF och konsultföretaget Cosmetox återkommer med utbildning med fokus på det vanligaste verktyget för att arbeta med GMP för kosmetiska produkter, standarden ISO 22716.

Läs mer samt program/anmälningsblankett

Cosmetox hjälper dagligen svenska företag som marknadsför t.ex. kosmetiska produkter med bl.a. säkerhetsvärderingar och GMP.