Nätverk ska stoppa piratköpen

Nätverk ska stoppa piratköpen

Ett myndighetsnätverk, där bl.a. Läkemedelsverket ingår, ska lagom till jul gå ut i en informationskampanj, för att få svenskarna att sluta köpa piratkopior. Inga kunder, ingen handel.

– Det är mycket kosmetika och potensmedel. Det är ofta väldigt svårt för en privatperson att skilja kopian från originalet, säger Monika Johansson, gruppchef vid Läkemedelsverkets laboratorium.

KTF ser positivt på myndighetsaktionen eftersom olagliga kopior kan innebära både en hälsorisk för användaren och vara fall av varumärkesintrång.

Källa: DN.se