Kemikaliekrav dyra för mindre företag i EU

Kemikaliekrav dyra för mindre företag i EU

Små och medelstora företag missgynnas av EU:s regler för kemikalier. Det framgår i en kritisk forskarrapport från Centre for European Policy Studies (CEPS) där representanter för små och medelstora företag har intervjuats.

Kostnaderna slår hårdare mot små och medelstora företag, jämfört med större bolag. De faktiska kostnaderna för att leva upp till Reach, är dubbelt så höga i förhållande till vad som beräknades för tio år sedan. De förväntas bli ännu högre år 2018, då fler kemikalier ska registreras. Att registreringsavgiften för mindre företag har sänkts, ses som en symbolisk gest eftersom avgiften utgör en mycket liten del av vad det kostar att uppfylla kraven i Reach. I rapporten varnas för att det nuvarande systemet försämrar företagens konkurrenskraft i förhållande till länder utanför EU. De 27 500 små och medelstora företagen svarar för en dryg tredjedel av jobben inom kemisektorn inom EU.

Läs rapporten som är beställd av Europaparlamentets utskott för industrifrågor

Källa: MiljöRapporten Direkt 2013-11-08