Enkät: Olagliga produkter och förfaranden i kosmetikbranschen

Enkät: Olagliga produkter och förfaranden i kosmetikbranschen

KTF har tillsammans med Rättighetsalliansen (www.rattighetsalliansen.se) och jurist startat ett projekt för att kartlägga olagliga produkter, försäljning och förfaranden i vår bransch. Särskilt på internet har vi på senare tid sett ett ökat antal sådana brott.

Varför gör KTF detta ?

Kopierade produkter, ålderstigna produkter och felmärkta produkter är exempel där det finns risker för konsumenter. Dels får de inte den funktion de efterfrågar och dels kan ingen garantera produkternas säkerhet.

Alla olagliga förfaranden drabbar dessutom seriösa näringsidkare inom såväl leverantörsledet som handelsledet eftersom det är förknippat med kostnader och arbete att hålla sig på rätt sida lagen.

KTF har tillsammans med Rättighetsalliansen (www.rattighetsalliansen.se) och jurist startat ett projekt för att kartlägga olagliga produkter, försäljning och förfaranden i vår bransch. Särskilt på internet har vi på senare tid sett ett ökat antal sådana brott.

Vad ska KTF använda resultat av denna kartläggning till?

Eftersom detta är ett hett debatterat ämne i branschen vill vi kartlägga det så ordentligt som möjligt för att veta omfattningen på det. Om det finns skäl kommer vi vidta rättsliga åtgärder mot de som satt i system att inte följa gällande lagar och regler.

Hur kan mitt företag hjälpa till?

Har ditt företag eller företagets varumärken drabbats av något som är brottsligt eller som du tror kan vara brottligt. Rapportera det till KTF.

 

Exempel på brott som företag kan drabbas av:

1. Stulna produkter som säljs i/på handeln/tradera/blocket

2. Försäljning av kopior av era produkter, s.k. ”Counterfeit”

3. Varumärkesbrott genom parallellimport från utanför EU

4. Laglig parallellimport av produkter med för Sverige felaktig märkning

5. Laglig parallellimport, men brott mot ert selektiva avtal

6. Påstående om ”Auktoriserad handlare” trots att så inte är fallet

7. Missvisande jämförelser: t.ex. angivande av butikspris trots att produkten inte säljs i butik i Sverige

8. Utgångna produkter eller produkter som inte är kurranta, t.ex. manipulering av förpackningen

9. Otillbörlig användning av marknadsföringsmaterial, t.ex. användning av bilder på internet utan medgivande från rättighetsinnehavaren

 

Hur rapporterar jag in till KTF?

Alla sätt är välkomna. Självklart är vi glada i det fall provköp av produkter gjorts och det finns en exakt beskrivning om vad brottet består av, men vi är intresserade av allt. Även om ni inte är säkra på att det är något är brott, eller inte gjort något provköp; Rapportera in ändå! Vi vill få in allt, även saker som redan är hanterade av ert företag.

 

Rapportera vänligen till (senast 17 mars!):

KTF Olof Holmer Box 5501 114 85 Stockholm olof.holmer@ktf.se