Säkerhetsvärderade parabener antagna av EU:s kosmetikamyndigheter

Säkerhetsvärderade parabener antagna av EU:s kosmetikamyndigheter

EU:s kosmetikamyndigheter, däribland Läkemedelsverket i Sverige, har den 26 februari i den permanenta kommittén för kosmetiska produkter antagit propyl- och butylaparben för allmän användning som konserveringsmedel i dessa produkter, men för ett förbud mot dessa ämnen i produkter (som stannar kvar på huden) för barn, 0-3 år, och som avses användas i blöjområdet.

Vetenskaplig grund bakom beslutet

Förslaget följer den oberoende säkerhetsvärdering som tidigare genomförts av den vetenskapliga kommittén SCCS. SCCS  har utsetts av EU och som består av flertalet av de mest meriterade forskarna inom för kosmetiska produkter relevanta områden, t.ex. dermatologi och toxikologi.

EU:s förordning 1223/2009 om kosmetiska produkter ska nu uppdateras avseende detta genom att resultatet av omröstningen publiceras i EU:s officiella tidning.

Metyl- och etylparaben är inte vetenskapligt ifrågasatta utifrån hälsorisker och behåller därför gällande villkor för användning.

Danmark tar bort sitt nationella förbud

Danmark tar nu bort sitt nationella förbud mot dessa ämnen eftersom man inte har kunnat presentera vetenskapligt material som stöder ett fortsatt generellt förbud.

 

KTF återkommer med information när regleringen offentliggjorts i EU:s officiella tidning.

Läs mer