2014 Global Scientific Regulatory Conference “Cosmetics at the Crossroads of Science and Regulation”

2014 Global Scientific Regulatory Conference “Cosmetics at the Crossroads of Science and Regulation”

Den europeiska kosmetikbranschens årliga vetenskapliga program. Om säkerhetsbedömning - trender och utmaningar, branschens ambition att genom samarbete inom och utanför industrin finna validerade testmetoder (alternativa testmetoder, AAT) givet djurförsöksförbudet, kosmetikförordningen nu och i framtiden, ansvar i värdekedjan, globala trender inom kosmetik. "Break out sessions" bl.a. om hormonstörande ämnen, parfymallergi, säkerhet - förpackningslösningar, nanomaterial.

Läs mer (inkl program, anmälningsformulär etc)