Nanomaterialet tris-biphenyl triazine - antaget som UV-filter av EU:s nationella myndigheter

Nanomaterialet tris-biphenyl triazine - antaget som UV-filter av EU:s nationella myndigheter

Säkerhetsvärdering

Nanomaterial tris-biphenyl triazine har av oberoende vetenskapskommittén inom EU, SCCS, bedömts som säkert.

Riskhantering

Föreslagen reglering adderar ett UV-filter till bilaga VI till 1223/2009 (UV-filter), tris-biphenyl triazine att användas (dermalt) som UV-filter upp till 10% (ej sprejapplikationer).

Ikraftträdande

Den antagna regleringen (ev med mindre justeringar) kommer att träda ikraft inom kort genom publicering i EU:s officiella tidning.