Allt fler dör av hudcancer

Allt fler dör av hudcancer

Fler svenskar än någonsin dör av hudcancer, malignt melanom. På tio år har antalet döda ökat med 39 procent. Från 380 döda 2002 till 528 2012, visar en rapport från Cancerfonden.

Läs artikeln

KTF:s hållning

KTF delar Strålsäkerhetsmyndighetens uppfattning, dvs att våra solvanor troligtvis är den främsta anledningen till att allt fler drabbas av hudcancer.

Det bästa skyddet är kläder, hatt och solglasögon. Att vara i skuggan mitt på dagen (kl 11–15) när solen står som högst på himlen och är som starkast är också ett bra sätt. Använd solkräm (KTF: kosmetiska produkter som är solskyddsprodukter) där kläder inte skyddar. Om du bränner dig, tänk då på att låta huden vila helt från solen så att huden hinner läka.

Se informationsfilmen från Strålsäkerhetsmyndigheten

KTF noterar att svenskens solvanor inte är goda sett till utvecklandet av hudcancer. Många svenskar har en hudtyp som inte passar alls för lång vistelse i solen, varken på våra breddgrader eller vid vistelse i sydligare länder. Vi menar att de flesta sätt att skydda sig mot solens skadliga strålar är bra, men att man inte ska tro att solskyddsprodukter helt ersätter goda solvanor och skydd i form av kläder och solhatt.

Att av olika anledningar undvika solskyddsprodukter och att samtidigt inte skydda sig på annat sätt är dock det sämsta sättet att förhålla sig om man vill vistas i solen.

Endast tillåtna UV-filter får användas i solskyddsprodukter

Tillverkare måste använda av EU (bilaga VI till förordning 1223/2009 om kosmetiska produkter) tillåtna UV-filter i solskyddsprodukter för att över huvud taget kunna hävda UV-skydd (SPF, UVA-skydd) i marknadsföring. Olika UV-filter skyddar i olika delar av UV-ljusets totala våglängdsområde. Det är en av anledningarna till att olika UV-filter används i solskyddsprodukter och inte bara ett.

Läs mer om solvård på ktf.se