Granskningsnämnden - SVT Rapport kritiseras för rapportering om smink

Granskningsnämnden - SVT Rapport kritiseras för rapportering om smink

KTF har tidigare anmält SVT för inslag om KemI:s nanoutrednig 13 oktober 2013 samt gjort en tilläggsanmälan vid ett senare tillfälle.

KTF menar att SVT dels felaktigt fokuserar enbart på kosmetikaområdet då utredningen behandlade nanomaterialanvändningen brett i samhället och dels inte beaktade den kunskap som finns om nanomaterial inom området kosmetiska produkter.

Nyhetsinslaget handlade om en utredning som pekade på behovet av mer kunskap om hur nanopartiklar påverkar människan. Nämnden ansåg att inslaget innehöll en långtgående och i det närmaste spekulativ tolkning som gav en missvisande bild av utredningens slutsatser om kosmetika. Mot bakgrund av att inslaget också innehöll flera reservationer om att det är oklart hur nanomaterial påverkar människan fann nämnden dock att inslaget inte stred mot kravet på saklighet.

Läs mer