KTF stödjer fortsatt utveckling av kosmetikatester utan djur - för konsumentens säkerhet

KTF stödjer fortsatt utveckling av kosmetikatester utan djur - för konsumentens säkerhet

Över 70 miljoner kronor fram till år 2015 från KTF och den europeiska kosmetikbranschen - det är vårt forskningsstöd för att utveckla säkerställda alternativa (utan djurförsök) testmetoder. Detta för att kunna möta den moderna konsumentens krav på nya, funktionella kosmetiska produkter och tillverkarnas centrala krav på användarsäkerhet - utan djurförsök.

Säkra produkter kräver alternativa testmetoder

Kravet på att kosmetiska produkter ska vara säkra är grunden i kosmetiklagstiftningen. Kosmetikbranschen är därför helt beroende av säkerställda (validerade) testmetoder. Dels för att möta aktuella och kommande lagkrav, dels för innovation – ansvarsfulla tillverkare arbetar hela tiden för att ytterligare förbättra säkerheten hos produkterna.

Kosmetikbranschen, men även EU:s oberoende vetenskapskommittéer måste kunna förlita sig på validerade, alternativa testmetoder i sitt arbete för konsumentsäkerhet.

Förbud mot djurförsök i EU inleddes redan 2004 – säkerhetskravet består

Från 2004 är det förbjudet att djurtesta kosmetiska produkter, t.ex. schampo, tandkräm och solskyddsprodukter. 2013 infördes slutligen ett totalförbud mot djurförsök. Det innebär att man varken får testa ingredienser, produkter eller sälja produkter som under utvecklingen djurtestats - Samtidigt står kravet på säkra produkter kvar.

 

FaktarutaEnligt Europeiska kommissionens uppskattning har djurförsök inom kosmetikbranschen tidigare motsvarat c:a 0,3 % av alla djurförsök som görs inom EU. Även om totalförbudet för djurförsök infördes 2013 har dessa alltså sedan lång tid varit yttersta undantag vid utveckling av nya kosmetiska produkter.

 

KTF stödjer säkerställda djurfria testmetoder

KTF stödjer fortsatt utveckling av alternativa testmetoder. Detta för att kunna möta den moderna konsumentens krav på nya, funktionella kosmetiska produkter och tillverkarnas centrala krav på användarsäkerhet - utan djurförsök.

 

Läs mer om alternativa testmetoder