Tandkräm säkert och ger grund för god tandhälsa

Tandkräm säkert och ger grund för god tandhälsa

KTF noterar att Aftonbladet skriver om potentiella negativa hälsoeffekter av tandkräm.

KTF oroar sig över att liknande spekulationer riskerar att äventyra tandhälsan genom minskad tandvård snarare än att tandkräm i sig skulle orsaka negativa hälsoeffekter.

Tandkräm ska vara dokumenterat säker. Vid minsta risk för folkhälsoproblem har ansvarig myndighet rätt att vidta åtgärder. KTF tror att man här kanske blandar ihop hormonpåverkande egenskaper i labmiljö hos enstaka ingredienser med hormonstörande effekter hos djur och människor. Det mesta i vår omgivning har troligen hormonpåverkande egenskaper. Detta är inte lika med att vårt hormonsystem störs på ett sådant sätt att vår hälsa skadas.

KTF stödjer fortsatt forskning om hormonstörande effekter så att regelverket kring kosmetiska produkter alltid är uppdaterat gentemot aktuell vetenskap.

Föreningen beklagar om Aftonbladets artikel skrämt konsumenten från att använda en helt central produkt för vår tandhälsa, tandkräm.