Hårfärger är kosmetiska produkter och ska vara säkra

Hårfärger är kosmetiska produkter och ska vara säkra

Media refererar till en nyligen publicerad vetenskaplig studie om negativa egenskaper hos möjliga oreneheter i hårfärger. KTF är tacksamt för att det i Sverige bedrivs forskning om potentiella risker med kosmetiska produkter.

Inga mätbara risker

Forskarna bakom studien säger just att man uppmätt låga doser som man inte kan förknippa med mätbara risker.

Säkra produkter och kontrollerad tillverkning

Lagkrav för hårfärger och andra kosmetiska produkter är att de ska vara dokumenterat säkra (riskfria) vid normal användning. Tillverkaren ansvarar för säkerhetsvärdering (riskbedömning) och dokumentation och ansvarig myndighet (Läkemedelsverket) utövar tillsyn för att tillse att kraven uppfylls.

Ett annat lagkrav för dessa produkter är att tillverkning ska ske enligt standarden om god tillverkningssed (GMP). Det innebär att alla aspekter av tillverkning av kosmetiska produkter, från använt vatten och råvara (inklusive orenheter) till förpackad produkt, ska vara under kontroll.

Använd engångshandskar

Kosmetikbranschen delar forskarnas rekommendationer att engångshandskar alltid ska användas vid hårfärgning och vid hårklippning som äger rum efter färgning, för det personliga skyddet.

KTF menar att vetskapen om att en möjlig inneboende egenskap hos kemiska ämnen inte är lika med att de därmed är farliga vid låga, reglerade nivåer ofta missas i mediadebatten om kemi. Detta är olyckligt eftersom det riskerar att skrämma användare av kosmetiska produkter på fel grunder. Dessutom riskerar vi att på längre sikt minska vår allmänna kunskap om det livsviktiga vetenskapsfältet kemi. Allt vi omger oss av är kemi. Att bortse från detta är att bortse från fakta. KTF menar att vi ska använda kemi, men bara säker kemi, på ett säkert sätt.

Hårfärger och andra kosmetiska produkter regleras av ett av det mest strikta regelverken om konsumentprodukter. Den europeiska branschen är världsledande och har nått detta anseende p.g.a. absolut största fokus på användarens säkerhet. Den europeiska branschen kommer att analysera och följa upp de nya rönen från forskarna vid Lunds universitet. Användare av kosmetiska produkter har all anledning att känna sig trygga.