Skydda dig och dina barn säkert i solen

Skydda dig och dina barn säkert i solen

Se även om riskkommunikation

SR:s program Ekot uppmärksammar en artikel i tidningen Ny Teknik, en artikel där även KTF:s Peter Jansson intervjuats.

KTF ser positivt på att vårt produktområde granskas så att vi i bästa fall kan få hjälp att få ut saklig användarinformation till konsumenterna. Här är det centralt, vilket också uppmärksammas av forskarna, att påtala vikten av skydd mot solens skadliga UVA- och UVB-strålar. Speciellt som vi svenskar har haft ett särdeles dåligt "solbeteende", vilket lett till att Sverige inte ärofullt placerar sig i topp på listan över länder där malignt melanom ökar mest. Solskyddsmedel ska komplettera skyddande kläder och huvudbonad m.m.

Det är allmänt känt att finpartikulära luftföroreningar inte är bra för lungornas funktion och speciellt känsliga är barn. Det gäller mjöl, sågspån, ja allt som är svårnedbrytbart och som kan ta sig ner i lungans perifera delar. Det gäller givetvis också spray-partiklar i s.k. aerosolform. Just därför säger SCCS, EU:s vetenskapliga kommitté för konsumentsäkerhet: "...This (säkerhet), however, does not apply to applications that might lead to inhalation exposure to ... nanoparticles (such as powders or sprayable products (1))"

KTF:s uppfattning utifrån de obligatoriska innehållsdeklarationerna är att solskyddsmedel med nanopartiklar - som aerosolspray - är mycket ovanligt.

Solskyddsmedel finns i de flesta applikationsformer, t.ex. kräm/mousse/lotion/spray/stick och formuleringar, t.ex. olja/olja i vatten/vatten i olja o.s.v. Välj den typ som passar dig och framförallt som gör att du använder produkten och därmed får det kompletterande nödvändiga skyddet - detta är det centrala i frågan om solskydd.

Solskyddsmedel och andra kosmetiska produkter regleras av ett av det mest strikta regelverken om konsumentprodukter. Ansvarig person är skyldig att marknadsföra kosmetiska produkter som är säkra vid normal och förutsebar användning. Villkoren för detta är bl.a. tillverkning enligt god tillverkningssed för kosmetiska produkter (GMP), att ingredienser och blandning genom säkerhetsvärdering är dokumenterat säkra. För att möta säkerhetskravet avseende produkter avsedda för barn under 3 år krävs en specifik värdering.

Den europeiska branschen är världsledande och har nått detta anseende p.g.a. absolut största fokus på användarens säkerhet. Användare av solskyddsprodukter har all anledning att känna sig trygga.

Sola säkert i sommar!

Lyssna på Eko-sändningen

Läs artikeln i Ny Teknik

Läs om EU-kommissionens rekommendation om marknadsföring och märkning av solskyddsmedel

SCCS - se texten ovan

"Trendbrott i svenskens solande"

1) Det är här mycket viktigt att påtala, och något som missas i mediedebatten, att spray toxikologiskt sett - t.ex. i SCCS:s hållning - innebär aerosola applikationer (trycksatta produkter) där produkten sprayas som fin dimma och partiklarna p.g.a. sina inneboende egenskaper riskerar att färdas ner i lungorna (inhalation toxicology). Icke-aerosol s.k. pumpspray är toxikologiskt att likna vid t.ex. en lotion, d.v.s. dropparna som lämnar pumpspraymunstycket har inte bärkraft att nå lungorna via luftvägarna om produkten används på ett normalt och förutsebart sätt.