Grundforskning om vår skyddande hud

Grundforskning om vår skyddande hud

Med våra vätskerika, varma kroppar i en torr omgivning skulle vi alla ha avdunstat och skrumpnat ihop till små mumier, om det inte varit för huden. Huden är det membran som ser till att vi inte förlorar all vår vätska, och som också hindrar farliga ämnen utifrån att tränga in i kroppen.

– Fast membranet kan inte vara alldeles tätt, för då skulle det bli som en rustning. Vår hud måste ju också vara elastisk och smidig. Att förena dessa egenskaper kräver en avancerad design, säger Emma Sparr.

Hon är professor i fysikalisk kemi och forskar om huden, framför allt om dess yttersta hornlager. Detta fungerar som ett membran, samtidigt som det har förmåga att påverkas av förändringar i omgivningen. Huden blir t.ex. tätare i torr luft, så att vattnet inifrån inte kommer igenom, medan den blir mer öppen och genomtränglig i fuktig miljö, som under ett plåster.

– Mycket av det vi vet bygger på forskning om tillämpningar som just kosmetika och läkemedel. Men det saknas en hel del grundläggande kunskaper om hudens proteiner, lipider och annat på molekylär nivå.

Moisturisers är komponenter i hudkrämer som marknadsförs med argumentet att de ska öka hudens fukthalt. Men så är det inte, visade forskningen: krämerna gör visserligen torr hud mjukare och mer elastisk, men inte främst för att den tagit upp mer vatten utan för att krämerna ökar rörligheten hos hornlagrets proteiner och fettämnen.

– ”Fuktgivare” är därför ett missledande namn på dessa krämer. Det innebär inte att de inte gör nytta, bara att de inte fungerar så som man trott att de gör. Den kunskapen kan kanske vara ett steg på vägen mot ännu bättre behandling (1) av torr hud, menar Emma Sparr.

Läs artikeln

1) Red:s kom: ord som "behandling" får dock inte användas i marknadsföring av kosmetiska produkter. Läs mer på KTF:s sidor om marknadsföringspåståenden.