Parabener som industrin vill använda bedöms som säkra – andra tas bort från "konserveringsmedelslistan"

Parabener som industrin vill använda bedöms som säkra – andra tas bort från "konserveringsmedelslistan"

Metyl-, etyl, propyl- och butylparaben är säkra

Alla kosmetiska produkter som marknadsförs måste utifrån vetenskaplig princip dokumenterats som säkra för att få säljas. För t.ex. konserveringsmedel, t.ex. olika parabener, gäller att de utöver detta måste bedömas som säkra av oberoende vetenskapskommittén för konsumentsäkerhet inom EU, SCCS - och därefter antas av ansvariga myndigheter och därefter inkluderas i kosmetikaförordningens bilaga VI över tillåtna konserveringsmedel.

Methylparaben, ethylparaben, propylparaben och butylparaben har av oberoende vetenskapskommittén SCCS bedömts som säkra, är tillåtna genom EU:s kosmetikaförordning, och påverkas inte av förbudet.

Vissa parabener stöds inte av industrin - EU förbjuder konserveringsmedlen

Den 29 april trädde förordning (EU) 358/2014 i kraft vilken bland annat medför förändringar för konserveringsmedel av parabentyp. Regelförändringen innebär att

  • isopropylparaben
  • isobutylparaben
  • phenylparaben
  • benzylparaben
  • pentylparaben

från och med 30 oktober 2014 inte längre är tillåtna i kosmetiska produkter som släpps ut på marknaden. Efter den 30 juli år 2015 får ämnena inte längre finnas i produkter som tillhandahålls på marknaden.

Bakgrunden till denna regeländring är att den vetenskapliga kommittéen för konsumentsäkerhet (SCCS) inte har kunnat utvärdera ämnenas risk för människa på grund av att industrin inte vill använda dessa och därmed inte lämnat in bakgrundsdokumentation. Orsaken är alltså inte att de skulle bedömts som farliga.

Därför blir dessa fem parabener inte längre tillåtna att använda som konserveringsmedel i kosmetiska produkter, det vill säga ämnena tas bort från bilaga V till förordning (EG) 1223/2009 om kosmetiska produkter. För att förtydliga att parabenerna inte får användas som antimikrobiella medel i kosmetiska produkter förtecknas ämnena i bilaga II till kosmetikaförordningen, förbudslistan.

Red:s kom: denna nyhet med anledning av Läkemedelsverkets nyhetsbrev 75