KTF välkomnar nya medlemmar

KTF välkomnar nya medlemmar

Vid föreningens senaste styrelsemöte antogs fem nya medlemmar - Välkomna till KTF !

I sektionen för leverantörer av kosmetiska produkter antogs

  • Anar Medical AB
  • Economista Sweden AB
  • Reckitt Benckiser Nordic A/S, filial Sverige
  • Pharmacure Health Care International AB

I sektionen för leverantörer av tvätt- och rengöringspordukter antogs

  • Reckitt Benckiser Nordic A/S, filial Sverige

I sektionen för associerade medlemmar antogs

  • Mediq AB

Återigen, varmt välkomna i föreningen.