Otillräcklig konsumentinformation i P1:s Plånboken när inte hela "storyn" berättas om parabener

Otillräcklig konsumentinformation i P1:s Plånboken när inte hela "storyn" berättas om parabener

Sveriges Radio, P1:s konsumentorienterade program Plånboken presenterar med god ambition faktorer som kan spela in vid val av schampo. KTF bedömer att programmet i stort sett är sakligt, men att möjlighet till spekulation alltid finns om inte all information presenteras. KTF gör här ett försök att komplettera bilden.

Parabener är hälsosäkra, lätt nedbrytbara i miljön och "lågallergena"

Att bara berätta om potentiella faroegenskaper, och att man genom obligatorisk innehållsförteckning kan välja själv kan ge konsumenten en känsla av att "här ligger en hund begraven" - så är det definitivt inte! Diskussionen om hormonpåverkande ämnen är gravt snedvriden när det gäller parabener. För det första finns det inga belägg för att dessa ämnen skulle vara hormonstörande i levande varelser, för det andra så har man inte testat alla ämnen i konsumentprodukter avseende hormonpåverkande egenskaper. T.ex. humle i öl, sojaprotein etc nämns ofta som naturliga ämnen med långt högre potentiellt hormonpåverkande egenskaper än samtliga tillåtna parabener. Hela diskussionen ger en sur eftersmak av diskriminering på ytterst lösa grunder. Läkemedelsverket är dessutom en av många instanser som har bedömt parabener som säkra givet dagens regleringar.

Man måste dock alltid för saklighetens skull informera om att parabener är konserveringsmedel och som sådana aktiva mot mikroorganismer, d.v.s. giftiga - men, kontrollerade och riskfria. Dessutom är de lätt nedbrytbara och har mycket få rapporter om överkänslighet kopplade till sig - allt talar för parabener om konsumentprodukter ska konserveras. Och det måste, på gott och ont, de flesta kosmetiska produkter. Branschen jobbar dock hela tiden mot att hitta nya lösningen som kan reducera eller ersätta konserveringsmedel, men där är vi inte nu för alla dessa produkter.

Läs mer om parabener på ktf.se

Priset på schampo beroende av ingredienser - kvalitet, innovation, varumärke...

Att inte reflektera över generella prisskillnader för konsumentprodukter när man jämför schampon och andra kosmetiska produkter är väl "enögt". Givetvis kan ett schampo med nya innovativa ingredienser vara dyrare, givetvis spelar varumärket roll - för vilken konsumentprodukt gäller inte det? Givetvis bör kvalitet kosta. Däremot är det tacksamt, och KTF applåderar oberoende jämförelser av jämförbara produkter - för konsumentens bästa möjliga köp.

Parfym ett försäljningsargument

KTF delar Läkemedelsverkets uppfattning att parfymer är en av de grupper som nämns när man talar om överkänslighet på huden. Parfymer upplevs av vissa konsumenter som besvärande, men man måste notera att parfym, eller doft, för många är en viktig del av valet av en kosmetisk produkt. Parfymämnen kan i vissa fall också användas för att maskera en lukt hos ett annat innehållsämne. Inget är svart och vitt - som alltid. Rådet till den som upplever besvär ska alltid vara att besöka hudläkare för konsultation. Vill man undvika parfymer är det bara att titta på produktens obligatoriska innehållsförteckning - står det "parfum" så innehåller produkten parfym.

Inom EU finns regler om fri varucirkulation. Detta, samt ännu viktigare är att hudläkare i hela gemenskapen ska kunna se vad en produkt innehåller. Om du som svensk har köpt en solskyddsprodukt i Sverige, tar med den till Spanien och använder den där, upplever hudbesvär, går till lokal hudläkare - så ska den spanske hudläkaren kunna förstå vad din produkt innehåller, oavsett om han eller hon förstår svenska eller inte.

MI, Methylisothiazolinone fasas ut på frivillig bas i produkter som sköljs av

Den europeiska branschen fasar nu på frivillig bas ut ett konserveringsmedel som under en tid visat på stigande kurva för fall av överkänslighet. Det rör sig om MI och utfasningen gäller produkter som lämnas kvar på kroppen, t.ex. hudkrämer. För produkter som sköljs av är givetvis hudexponeringen oerhört mycket lägre. Kosmetikbranschen följer som alltid givetvis utvecklingen på mycket nära håll för att kunna agera på kort varsel.

Läs mer om MI på ktf.se

Zincpyrithion - riskfritt för miljön, men med faroegenskaper - skilj på fara och risk

På uppdrag av Naturvårdsverket gjorde Svenska Miljöinstitutet IVL en omfattande miljöövervakningsstudie 2006 där de undersökte zinkpyritionets eventuella spridning i den svenska miljön för att bedöma om ämnet kunde tänkas ha miljöpåverkan. Studien bekräftade zinkpyritionets snabba nedbrytning i reningsverk och miljö då ämnet inte kunde detekteras i utgående vattenprover eller sediment. Naturvårdsverkets bedömning var därför att zinkpyrition inte är ett problematiskt ämne ur miljösynpunkt. På grund av den stora användningen av zinkpyrition har omfattande riskbedömningar gjorts även i andra länder, bl a av den danska Miljøstyrelsen som också bekräftar zinkpyritionets snabba omvandling i akvatisk miljö. Eftersom ämnets funktion här är att motverka mjäll har det inneboende egenskaper som i sig är giftiga. Som alltid bör man skilja på fara (inneboende egenskap) och risk (inneboende egenskap + exponering).

 

Lyssna på Plånboken